Avslutad: Drift av campingen i Sälvik, Fjällbacka, Tanums kommun

Osäker framtid för camping | Bohusläningen – Tanum

Han är en av de ortsbor som arbetar ideellt i bolaget Fjällbacka Camping HB, som ägs av idrottsföreningarna i Fjällbacka och Hamburgsund och som driver campingen sedan 1989. Av åldersskäl flaggar Olsson för att både han och andra inte orkar fortsätta efter 2015, då nuvarande arrendeavtal med ägaren Tanums kommun löper ut.

[PDF]

Kommunstyrelsen – tanum.se

Upphandling av drift av Sälviks camping, Fjällbacka Sammanfattning Tanums kommun önskar att finna en innovativ entreprenör med erfarenhet och kunskap för att i olika avseenden utveckla campingen i Sälvik. Campingen ska vara ett attraktivt boendealternativ för de som besöker Fjällbacka och Kommunen i övrigt.

Feel a need to run a camping in the most – Visit

Nu ligger upphandlingen av drift av campingen i Sälvik i Fjällbacka publicerad. Sista anbudsdag är 2 oktober. På länken nedan hittar du mer information.

Röster från Tanum – Tanums kommun

Tanums kommun ska även i framtiden kännetecknas av att vi har ordning på vår ekonomi, har en bra skola, vård och omsorg, vi måste också våga utveckla så att Tanum blir en ännu attraktivare kommun …

i obruten svit sedan 1956 FJÄLLBACKA-BLADET Tidskrift för

Många tror att det är en ny tandkräm. Fjällbacka-Tanums kommun skulle sätta Tanum på kartan. Allt kommunalt svammel om flyttning av reningsverket, om byggandet av hyreslägenheter, om tomtmark för eget byggande kanske kan konkretiseras lite så att mina innevånare här i byn vet hur dom skall rösta i …

Osäker framtid för camping | Bohusläningen

Den fortsatta driften av Fjällbacka camping med hjälp av ideella krafter är oviss. – Det vore katastrof för Fjällbacka om campingen läggs ned. Det är för få

utskriftsdatum: 2018 Postlista för BUN Registreringsdatum

utskriftsdatum: 2018-10-08 Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2018 -1001 till 2018 07 Inkommande Datum 2018-10-01 Diarienr. BUN 2017/0397 Diariebtkn. 600 – Allmänt.

En historisk dag i Fjällbacka nar Tegelstrands – Fjällbacka

En del av denna summa hade eleverna tjänat ihop under sammaren genom eget arbete samt under en gemensam arbetsdag för att städa upp på Igelberget åt Leksands kommun. överskjutande del av kostnaden täcktes av anslag från Skolstyrelsen för vilket vi alla resande vill framföra vårt varma tack.

BRACKE FRITIDSOMRÅDE – Fjällbacka

Roddtävlingen Ekkuppen, populärt rernas berättelser godkändes och ba­ Folkmängden ökade under förra året kallad Äggkoppen, instiftad till åmin­ lansräkningen fastställdes. Arets vinst nelse av Sven som brändes på bål en inom Tanums kommun med 175 per­ fördelades enligt styrelsens förslag.

Free Gratis På Båt-tur i Tanum. – PDF – docplayer.se

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN. TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg …

uddevallabloggen.se: Året var 1967 – uddevallare.blogspot.com

1967-04-01 Länets högsta skatt finns i Tanums kommun. Pengar. 1967-04-01 Sjötransportmässa i Göteborg ger sista tips om utvecklingen. Utställning. 1967-04-01 Nästa veckas TV, Östen sjunger för EM i Wien. Musik o sång. 1967-04-01 Nu kommer The Monkees. Musik o sång. 1967-04-03 Konsum i …

uddevallabloggen.se: 2017-01-01 – uddevallare.blogspot.com

Uddevalla kommun har sökt och fått tillstånd av länsstyrelsen för att ta ned allén, som är biotopskyddad. Kravet för att få avverka är att återplantering av träd i allén ska genomföras och att de fällda träden lämnas kvar på platsen för att gynna den biologiska mångfalden.

Ord – scribd.com

Scribd is the world’s largest social reading and publishing site.