Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen besøker Østfold og Buskerud. Fra 1.1.19 blir Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann for det nye fylkesmannsembetet Oslo og Viken. Nå besøker hun kommunene i Østfold og Buskerud for å bli bedre kjent med disse delene av Viken-regionen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus c/o Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 Moss. E-postadresse: [email protected] E-post må ikke brukes når du skal sende personopplysninger og annen sensitiv informasjon. For sikker melding benytt en av lenkene nedenfor.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Home | Facebook

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo, Norway. 2.1K likes. Fylkesmannen arbeider for at Oslo og Akershus skal være gode fylker å bo og arbeide i. Følger

Separasjon og skilsmisse – Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd.

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS – PDF

2 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR Utfylling av kontrollskjemaer, jf. Lov om barneverntjenester 6-9 Revidert mars INNLEDNING KONTROLLSKJEMAET Barn nr Kommune Melding mottatt Melding ferdig gjennomgått Melding henlagt Undersøkelse iverksatt Undersøkelse henlagt Undersøkelse avsluttet med kommunalt vedtak (henvisning til ) 10.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus | LinkedIn

 ·

Keep up with Fylkesmannen i Oslo og Akershus. See more information about Fylkesmannen i Oslo og Akershus, find and apply to jobs that match your skills, …

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Posts | Facebook

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samarbeid med Helsedirektoratet arrangert IPLOS temadag. IPLOS registeret samler data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Dataene brukes i forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenestene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus by Merkur Digitale

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke og skal bidra til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS – PDF

5 Både kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling ser behovet for å anlegge en trygg og skjermet strandsone. Akershus fylkeskommune er også positive til at allmennhetens tilgjengelighet i strandsonen bedres. Fylkesmannen beklager at man ikke kom frem til en omforent løsning.