Rustiltak — Karmøy kommune

Rustiltak — Karmøy kommune

Karmøy kommune Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK telefon: 52 85 75 00 · servicetorg: 52 85 75 10 · organisasjonsnummer: 940 791 901 Rettigheter tilhører Karmøy kommune.

Pilehagen — Karmøy kommune

Karmøy kommune Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK telefon: 52 85 75 00 · servicetorg: 52 85 75 10 · organisasjonsnummer: 940 791 901 Rettigheter tilhører Karmøy kommune.

TIO – tettere individuell oppfølging — Karmøy kommune

Karmøy kommune Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK telefon: 52 85 75 00 · servicetorg: 52 85 75 10 · organisasjonsnummer: 940 791 901 Rettigheter tilhører Karmøy kommune.

Mottak og oppfølging (ROP) — Karmøy kommune

Karmøy kommune Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK telefon: 52 85 75 00 · servicetorg: 52 85 75 10 · organisasjonsnummer: 940 791 901 Rettigheter tilhører Karmøy kommune.

Karmøy – Wikipedia

www.karmoy.kommune.no: Data from Statistics Norway. Karmøy is a municipality in Rogaland county, Norway. It is southwest of the city of Haugesund in the traditional district of Haugaland. The administrative centre of the municipality is the town of Kopervik.

District: Haugaland

Rustiltak – Stjørdal kommune

Et godt valg for framtida – Stjørdal kommunes offisielle nettside med aktuelt fra kommunen og oversikt over tjenestene som tilbys

Rustiltak – Haugesund kommune

Gjennom rusforebyggende arbeid og forvaltning av alkoholloven skal Haugesund kommune bidra til å forebygge rusmiddelbruk. I tillegg skal kommunen sørge for gode tjenester til mennesker med rusrelaterte problemer og redusere skader som følge av misbruk av rusmidler.

Haugesund lufthavn Karmøy – Haugesund kommune

Flyplassen ved Haugesund er plassert på Karmøy. Her er det daglige avganger til Oslo og andre destinasjoner i inn- og utland.

Sykkeldag i sentrum – Haugesund kommune

Haugesund Karmøy I Rogaland er det inngått en avtale med to kommuner, Haugesund og Karmøy. Med bakgrunn i at fastlandsdelen av Karmøy på en naturlig måte henger sammen med Haugesund ble det bestemt at Karmøy kommune også skulle bli en part av avtalen i tillegg til …

OVERSIKT OVER LEDIGE STILLINGER – Haugesund kommune

Haugesund kommune har nå gått over til Webcruiter som er et nytt system for de som søker stilling hos oss. Nye stillinger finner du i webcruiter. Her kan du logge deg på meg bruker og lagre din egen CV. Trykk på knappen under for å gå til denne portalen.

Karmøy Kommune (@Karmoykommune) | Twitter

Karmøy Kommune @Karmoykommune Karmøy er en kommune i Nord-Rogaland med over 40 000 innbyggere. Kommunen som vil at du skal lykkes!Karmøy kommune saksbehandler ikke via Twitter.

Ålesund kommune – Rustiltak

Ansvaret for tjenestene og tiltakene innenfor rusomsorgen deles mellom kommune og stat. Rusproblemer henger ofte sammen med psykiske vansker, …