Selger 51 prosent av Optimar

Selger 51 prosent av Optimar – Næringsliv smp.no – Nyheter

Dagens eiere i Optimar Holding signerte i dag avtale om å selge 51 prosent til Credo Partners. De ønsker ikke å opplyse om salgssum.

[PDF]

SAMFUNN Selger 51 prosent av O – credopartners.no

Selger 51 prosent av O VALDERØY. Administrerende direktør i Optimar, Asbjørn Solevågseide (til h.) kunne i ALLMØTE. De ansatte fikk beskjeden på allmøte i går. Kjøpet skal ikke medføre endringer for de ansatte. Optimar er verdensledende på pro-duksjon av høyt automatiserte fa-brikkanlegg til foredling av …

[PDF]

10 29. november 2012 OPTIMAR SELGES CREDO PARTNERS …

51 prosent av Optimar, en av lan-dets ledende utstyrsleverandører til fiskeindustrien. Fjoråret ble tidenes beste, med et overskudd på 21,3 mil – lioner av en omsetning på 270 mil-lioner kroner. Basert på selskapets vekst og vanlige prisingsmultipler, har Cre-do trolig betalt i overkant av 100 millioner kroner for halvparten av selskapet.

Agder Energi selger 51 prosent av Otera Infra

 ·

Agder Energi selger 51 prosent av Otera Infra. Tross sterke protester fra de tillitsvalgte, selger Agder Energi 51 prosent av Otera Infra, med 190 ansatte.

OptimarStette fusjonerer med Seaside – smp.no/nyheter

Selger 51 prosent av Optimar Dagens eiere i Optimar Holding signerte i dag avtale om å selge 51 prosent til Credo Partners. De ønsker ikke å opplyse om salgssum.

Olimb selger 51 prosent – AT.no

Olimb selger 51 prosent. Brødrene Tor-Erik og Øystein Olimb har inngått avtale med danske Per Aarsleff Holding A/S, om at Aarsleff overtar 51 prosent av Olimbs totale rørfornyingsaktivitet.

[DOC]

Optimar – Fra håndemakt til full automatisering

 · Web view

I slutten av november 2012 ble det offentliggjort at eierne av Optimar hadde inngått en avtale om å selge 51 prosent av aksjene til investeringsselskapet Credo Partners. Som en del av den strategiske utviklingsprosessen av selskapet bestemte Optimar seg for å satse enda mer på sjømat, og mindre på andre næringsgrener.

Selger Optimar til tyskere | IntraFish

 ·

Selger Optimar til tyskere Optimar har vokst kraftig de siste årene, og nå selger gründerne og Credo Partners selskapet til et tysk investeringsfond, skriver Finansavisen. Ifølge Finansavisen er det tyske Haniel som nå kjøper 100 prosent av aksjene i selskapet. Prisen ønsker ingen av partene å opplyse.

OptimarStette kjøper Seaside – spotidoc.com

Eies av Optimar AS (igjen eiet 51 prosent Credo Invest 7 og 49 ­prosent tidligere eiere), Stette ­Holding og SeaSide. rundt. Selv i Gobiørkenen drives det fiskeoppdrett.

Kilder: Optimar til salgs | IntraFish

 ·

Optimar, som produserer ulike typer utstyr til fiskeri, havbruk og fiskeindustri, skal være til salgs, ifølge flere kilder. Prosessen skal ifølge det IntraFish får opplyst være initiert av Credo Partners – et Oslo-basert investeringsfond som er kontrollerende eier i det Ålesund-baserte selskapet.

Olimb selger 51 prosent til danske Aarsleff | VANytt.no

Nyheter; Olimb selger 51 prosent til danske Aarsleff. Brødrene Tor-Erik og Øystein Olimb har i dag inngått avtale med danske Per Aarsleff Holding A/S, om at Aarsleff overtar 51 prosent av Olimbs totale rørfornyingsaktivitet.

Optimar selges til tysk investeringsfond – Fiskeribladet

 ·

Optimar har i dag 350 ansatte i Norge, USA, Spania og Romania. Selskapet utvikler, produserer og installerer løsninger for bruk på skip, på land og for akvakultur. Selskapet har hovedkontor i Ålesund, og har vokst sterkt i løpet av de to siste årene og forventes …

Optimar og Stette slår seg sammen – ilaks.no

Peter Stette AS ble assistert av forvaltnings- og rådgivningsselskapet Converto AS i fusjonen, mens Optimar Giske A/S ble assistert av investerings- og rådgivningsfirmaet Credo Partners AS, som også har eid 51 prosent av Optimar Giske A/S siden 2012.