Spørsmål til politiske partier til Stortingsvalget

SPØRSMÅL FRA NORGES HYTTEFORBUND TIL DE POLITISKE PARTIER

Fordi adgang til hytteliv er en typisk norsk livsstil, er mange opptatt av hvordan de politiske partier vil legge til rette for at hyttedrømmen blir oppnåelig for folk flest, og hvordan de politiske partier vil påvirke lovgivning for, og beskatning av, fritidseiendommer i Norge.

Spørsmål til politiske partier til Stortingsvalget

Spørsmål til politiske partier til Stortingsvalget Sykepleiermangelen er faretruende stor nå både i Norge, Norden og Europa for øvrig. Vi så før ferien at markedet er støvsuget for sykepleiere som kan komme til oss å arbeide i kortere eller lengre perioder.

Spørsmål til politiske partier – nsf.no

Spørsmål til politiske partier til Stortingsvalget . Sykepleiermangelen er faretruende stor nå både i Norge, Norden og Europa for øvrig. Vi så før ferien at markedet er støvsuget for sykepleiere som kan komme til oss å arbeide i kortere eller lengre perioder.

Politiske partier – stortinget.no

Til å begynne med hadde vi ikke politiske partier i Norge, og stortingsrepresentantene ble da valgt inn som enkeltpersoner som fritt kunne gjøre seg opp sin egen mening fra sak til sak. Etter hvert bestemte meningsfeller seg for å gå sammen i partier og kjempe for sakene de ble enige om seg imellom.

[PDF]

Svar på spørsmål til de politiske partiene foran

Svar på spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Start teksten her . Svar fra FrP . 1. Nei, nivået på dagpenger er på et riktig nivå. 2. Ja, muligheten til kompetanseheving og til etablering av egen virksomhet har allerede blitt utvidet av …

[PDF]

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran

innføringen av retten til barnehageplass, som ikke hadde vært mulig uten bidraget fra de private barnehagene. 13. Si nei til OPS (Offentlig privat samarbeid) ved utbygging av vei, jernbane, sykehus …

7 spørsmål til de politiske partiene i Oslo

Spørsmål 7: Støtter partiet oppstart av et prøveprosjekt med idrett i skolen slik Oslo Idrettskrets foreslår? Til slutt: Hvis partiet ønsker å utdype egen idrettspolitikk, spesielle satsinger eller lignende vil vi gjerne høre om det også.

Samfunnsfag – Hva står de politiske partiene for? – NDLA

Nøkkelordene i partiets politiske grunnsyn er frihet, likhet og solidaritet: frihet fra fattigdom og undertrykkelse og til utfoldelse av skapende evner og muligheter, like rettigheter og plikter for alle og like muligheter uansett sosial bakgrunn, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og solidaritet med mennesker over hele verden og med kommende generasjoner.

Ofte stilte spørsmål – valg.no – Valgdirektoratet

I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Stortingsvalg – stortinget.no

Dette systemet ble til i en tid da det ikke fantes politiske partier, og hensikten var å finne frem til de rette personene. Bakgrunnen for den indirekte valgmetoden var at valgmennene skulle være bedre skikket enn vanlige velgere til å vurdere kandidatene og gjøre et klokt valg.

Valg 2013 – spørsmål til partiene – Forskerforbundet

Valg 2013 – spørsmål til partiene (09.10.13) Forskerforbundets spørsmål til de politiske partiene foran stortingsvalget 2013. I forkant av stortingsvalget ønsket Forskerforbundet å få satt innsatsen i forskning og høyere utdanning sterkere på den politiske dagsorden.