Studentintervju Bachelor i Regnskap og Revisjon / Økonomi, ledelse og innovasjon / Studentintervjuer / Studier / Hovedsiden

Studentintervju Bachelor i Regnskap og Revisjon / Økonomi

Økonomi, ledelse og innovasjon. Studentintervju Bachelor i Regnskap og Revisjon. Studentintervju Bachelor i Regnskap og Revisjon. Fredrik Nordby. 22 22. februar 2016. – Jeg visste ikke da, og vet ikke enda, hva jeg skal bli – men jeg tenkte at en bachelor i regnskap og revisjon gir meg mange muligheter, sier Silje.

Revisorer må vi ha / Økonomi, ledelse og innovasjon

Etter avtjent tjeneste jobbet jeg et år i Oslo, og var usikker på hva jeg egentlig ønsket å studere. Jeg var litt redd for å hoppe ut i studenttilværelsen uten å være sikker. Så startet jeg på økonomi, men sluttet fordi det egentlig var regnskap jeg ville gå. Så startet jeg på Regnskap og revisjon og …

Helseforskningsprosjekter ved Fagavdeling for helse

Dataspilling og barns sosiale og emosjonelle tilpasning i overgangen mellom barnehage og skole Day to day fluctuations in global self-esteem – An Experience Sampling Study Using Smartphone Technology Day to day variations in global self-esteem.

Management and administration – University of Southern

Management and administration: Management . Head of Department Jan Guldager Jørgensen Vice Head of Department for Education Christian Kronborg Head of research group, Accounting Hans Frimor Head of research group, Finance Christian Riis Flor Head of research group, Econometrics and Economic History Peter Sandholt Jensen

Internasjonal ledelse og forretningsutvikling med

The course provides an introduction to management research and prepares students for writing their Bachelor Thesis. The first sessions include a general introduction to management research, philosophy of science, the process of writing a bachelor thesis, and an introduction to using library resources and identifying and citing the appropriate literature.

Helseforskningsprosjekter ved Avdeling for kjeveortopedi

Multiple agenesier- interdisiplinær vurderin, behandling og psykososial status Need for reoperation after orthognathic surgery. A review of patients operated at the Oslo University Hospital after 1990

[PDF]

You can apply for reenrolmen t for the following

You can apply for reenrolmen t for the following programmes in the summer intake: ARTS . Antropologi Arabisk og islamstudier Arkæologi Bosnisk-kroatisk-serbisk Brasilianske studier Classical Archaeology Cognitive Science Digital design – it, æstetik og interaktion Dramaturgi Engelsk Filosofi Fransk sprog, litteratur og kultur Græsk Historie

[PDF]

Kandidatspeciale MedarbejdertilfredsHed og effektiVitet i

3 influence and employee orientation. Furthermore theories about efficiency, the public organisations as well as the street-level bureaucrats are a part of the discussion.

[PDF]

Avhandling for Phd i studier av profesjonspraksis Senter

2 English summary The theme of this thesis is the nature of professional care given to patients in especially vulnerable situations. The patients are persons in the terminal phase of life, living in a hospice,

Econometrics and Management Science – Syddansk Universitet

Econometrics aims to address policy-relevant questions using rigorous econometric techniques. Management Science focuses on the scientific foundation that combines economics, statistics and mathematics with an emphasis on decision making, planning and performance measurement.

Utvikling av relasjons- og – Fontene forskning

Relasjons- og kommunikasjonskompetanse en sentral del av sosionomens kunnskapsgrunnlag og utgjør en viktig del av undervisningen for sosionomstudenter. Grunnlaget for studien er et fokusgruppeintervju med studenter etter endt trening i emnet «profesjonell samhandling» og et fokusgruppeintervju med deres øvingslærere.

Kontaktinformasjon – Studieadministrasjon – Rena

Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling (2. og 3.) Påbygging i regnskap og revisjon (Studiesenteret) Dataanalyse og forretningsforståelse (halvår Kongsvinger) Google Tag Manager gir høgskolen mulighet til å markedsføre aktuelle studier, seminarer, foredrag m.m. som vi tror vil være av interesse for deg som bruker av

Psykologi profesjonsstudium | UiT

Ledelse, eksempelvis innen behandlingsfeltene psykisk helsevern, rus og psykiatri, habilitering og familievern. Sakkyndighetsarbeid, med spesiell vekt på barnefordelingssaker og rettspsykologiske utredninger. Helsepsykologi, eksempelvis forebyggende arbeid innen skole, bedriftshelsetjeneste, eller seksualrådgivning overfor ungdom.

danish | to | go

Log on with your username and password. Remember me. Forgot your password?